PODZIEL SIĘ

4 marca – Święto św. Kazimierza, królewicza...

4 marca – Święto św. Kazimierza, królewicza

W dniu 4 marca Kościół katolicki w Polsce obchodzi święto św. Kazimierza, królewicza.

Kazimierz był synem króla Kazimierza Jagiellończyka. Urodził się w roku 1458. Odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem względem ubogich. Przy boku ojca brał czynny udział w życiu politycznym. Gorliwy czciciel Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Po długotrwałej chorobie płuc zmarł w roku 1484.

Zobacz więcej o św. Kazimierzu —> na brewiarz.pl

Wideo —> TV Misericordia: Skarby Kościoła 4 marca | św. Kazimierz

Zobacz —> Czytania liturgii Mszy św z dnia 4 marca 2019 r.


Są tacy polscy święci, którzy mogliby być patronami naszych dzisiejszych polityków – gdyby tylko ci chcieli się nad swą misją zastanowić i brać z nich wzór. Mam tu na myśli m.in. św. Jadwigę Królową, a także św. Kazimierza Królewicza, którego liturgiczne wspomnienie będziemy obchodzić 4 marca.

(…) Autor tekstu w brewiarzu kapłańskim mówi o nim, że bardzo przestrzegał sprawiedliwości, że był człowiekiem roztropnym, odważnym, stałym. Brał udział w życiu politycznym, stale prosząc swego ojca, aby był sprawiedliwy. Nie szukał zaszczytów ani władzy. Służbę ubogim i potrzebującym poczytywał sobie za najwyższą władzę i zaszczyt. A przecież jako polityk i syn królewski mógł dumnie korzystać z przywilejów, jakie płyną ze sprawowania władzy, mógł przejść do historii jako władca silny i bezkompromisowy. Tymczasem jego siła objawiała się w cichości i pokorze, a bezkompromisowość – w determinacji służby bliźniemu.

Czytaj całość —> Niedziela.pl: Ks. Ireneusz Skubiś, Królowie ducha


Hymn

Książę niezłomny, święty Kazimierzu,
Królewski synu i chlubo Ojczyzny,
Jesteś jak gwiazda, która zajaśniała
Nad naszą ziemią.

Żyjąc na świecie, ale nie dla świata,
Wybrałeś drogę pokornej miłości
Wiedząc, że tylko w Bogu jest wesele
I pełnia szczęścia.

Jakże jest trudno wzgardzić zaszczytami
I w głębi serca pozostać ubogim,
Jakże niełatwo wśród młodości pokus
Zachować czystość!

Naucz nas, książę, szukać woli Pana
I czułą matkę znajdować w Maryi;
Ona niech raczy oba twe narody
Ogarnąć płaszczem.

Módl się za nami, święty Królewiczu,
Bo chcemy z Tobą w niebieskiej ojczyźnie
Pieśnią wdzięczności wielbić Boga w Trójcy
Przez wszystkie wieki.

Amen

Tekst za —> bazylikakazimierza.pl: Nasz patron


Kazimierz Jagiellończyk. Patron Radomia i Litwy

Film dokumentalny pt. Święty Kazimierz – patron Radomia i Litwy: produkcja Resursa Obywatelska 2012, autorzy: Elwira Dzikowska, Tomasz Celi, Agata Celi.

Wideo za —> Resursa Radom: Kazimierz Jagiellończyk. Patron Radomia i Litwy.