Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

30. rocznica VI Światowych Dni Młodzieży w Częstoc...

30. rocznica VI Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie – Dziękczynienie na Jasnej Górze – 15 sierpnia 2021

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny w 2021 roku upływa na Jasnej Górze na wielkim dziękczynieniu za VI Światowe Dni Młodzieży w 30. rocznicę tego przełomowego wydarzenia, które pod przewodnictwem św. Jana Pawła II odbyło się w 1991 r. w Częstochowie. Modlitewnym dziękczynieniem będzie Msza św. odpustowa celebrowana w uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 2021 o godz.11.00 pod przewodnictwem i z kazaniem abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

Na Szczycie jasnogórskim i dziś są symbole VI Światowych Dni Młodzieży: ikona Matki Bożej, replika krzyża i logo ŚDM, Ewangeliarz, który uroczyście wnoszony jest podczas pielgrzymkowych Mszy świętych.

Na odpust 15 sierpnia z różnych stron kraju przybyły tysiące pieszych pielgrzymów. Niektóre kompanie to „owoc” tamtego spotkania młodych świata.

Zaplanowano m.in. wspólne śpiewanie w ramach koncertu „Abba Ojcze” (14 sierpnia).

Wideo —> Jasna Góra Klasztor Paulinów: Suma Pontyfikalna, Błogosławieństwo Tablicy „CUD NAD WISŁĄ” Szczyt 11:00 – Niedziela 15.08.2021

Zobacz więcej —> Uroczystość Wniebowzięcia NMP na Jasnej Górze – Program obchodów w dniach 14-15 sierpnia 2021

Witając na Jasnej Górze pielgrzymów kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski przypomniał w sobotę 14 sierpnia 2021, że Światowe Dni Młodzieży w 1991 r. poprzedziła czerwcowa IV pielgrzymka Jana Pawła II po Polsce, w czasie której papież mówił o Dekalogu. – To była pielgrzymka Bożych przykazań, papież głosił katechezę na początku naszej polskiej wolności. To były niezwykle ważne słowa. Wielu mówiło, że chciał nas pouczać, ale to pouczenie było potrzebne. Papież przestrzegał nas i widzimy, jak to jest aktualne do dzisiaj – powiedział kard. Nycz.


♥ Potrzebujesz modlitwy? Dodaj osobistą > intencję lub wspieraj innych modlitwą i postem!

Polecamy —> Słowo na dziś: Ewangelia z komentarzem + inspiracja


Jasnogórskie spotkanie w 1991 r. pod przewodnictwem Jana Pawła II było wydarzeniem przełomowym w historii zjazdów młodych świata. Po raz pierwszy wzięli w nim udział pielgrzymi zza wschodniej granicy i wreszcie, jak mówił święty papież, Europa mogła oddychać dwoma płucami.

Już sama organizacja spotkania była wielkim cudem. Licząca ponad 200 tys. mieszkańców Częstochowa miała dać schronienie ponad cztery razy większej liczbie pielgrzymów. Dźwigająca się z komunistycznej zapaści Polska raz jeszcze okazała się na tyle gościnna, aby wyżywić i dać darmowy nocleg np. ponad 100 tys. młodych z krajów dawnego Związku Radzieckiego.

Hasłem przewodnim, które towarzyszyło młodym były słowa „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów”. Orędzie wprowadzało w najgłębszą tajemnicę chrześcijańskiego powołania: według planu Bożego jesteśmy prawdziwie powołani, aby stać się dziećmi Bożymi.

Zapraszając do Częstochowy Jan Paweł II powiedział: „Gdzie można lepiej zrozumieć, co znaczy być dziećmi Bożymi, jeśli nie u stóp Matki Boga? (…) udajemy się do sanktuarium, które dla narodu polskiego ma szczególne znaczenie; jest to miejsce ewangelizacji i nawrócenia, miejsce, do którego przybywa tysiące pielgrzymów pochodzących ze wszystkich stron kraju i świata”.

Wieczorem, 14 sierpnia 1991 r. Papież rozważył trzy słowa, które stały się przedmiotem refleksji: Jestem – Pamiętam – Czuwam. „Jestem – to imię jest fundamentem Starego Przymierza. Jest ono również fundamentem Przymierza Nowego.

Młodzi w trakcie spotkania wnieśli Krzyż i ustawili w środku zgromadzenia. W tym krzyżu objawiło się do końca boskie Jestem nowego i wiecznego Przymierza. Obok krzyża Chrystusa została położona Biblia, ażeby rozważać i zachowywać słowa Boże, tak jak Maryja z Nazaretu. Ustawiona została też Ikona Bogurodzicy. Ojciec Święty powiedział: „Temu symbolowi odpowiada słowo Czuwam. To słowo oznacza postawę matki. Jej życie, Jej powołanie wyraża się w czuwaniu. Kościół zabrał z sobą to macierzyńskie czuwanie Maryi. Dał mu wyraz w tylu sanktuariach na całej ziemi z Jasnej Góry, czuwa Ona nad całym narodem, nad wszystkimi”, mówił papież z Polski w 1991 r.

Zobacz też —> Akt Zawierzenia Młodzieży Świata Matce Bożej – Jasna Góra, 15 sierpnia 1991

Rok po spotkaniu Jan Paweł II napisał: „Cały świat ujrzał znowu Kościół bogaty młodością i entuzjazmem apostolskim Zielonych Świąt. Szczególnie wymowna była liczna obecność młodych Europy Środkowo-Wschodniej, widomy znak przemian, jakie się dokonały. Było to świadectwo wiary, które wprawiło w zdumienie cały świat: jak wielu jest młodych, którzy wybrali Chrystusa jako swoją Drogę, Prawdę i Życie!”.

Przeor Jasnej Góry, o. Samuel Pacholski podkreśla, że w tych dniach chcemy dziękować za to epokowe wydarzenie, które pozwoliło zobaczyć, że Kościół jest wspólnotą i ma wymiar uniwersalny. – Chcemy pokazać powszechność Kościoła i razem dziękować. Nie tylko wspominać, ale i na nowo czerpać z tego wydarzenia. Pokazać młodym, że w Kościele nie mamy czego się bać, że chociaż są w nim grzechy i borykamy się z wieloma problemami, to jednak Kościół to wspólnota, w której Jezus troszczy się o każdego i przeprowadzi, tych którzy są Mu wierni, do szczęśliwego końca – powiedział paulin. Zauważył, że owocem VI Światowych Dni Młodzieży jest wiele kapłańskich i zakonnych powołań. – To doświadczenie umocniło i moją drogę – wyznaje.

Tak, jak w 1991 r. i teraz zabrzmiało „Abba Ojcze” wyśpiewane przez pielgrzymów i polskich artystów. 13-14 sierpnia na Jasnej Górze odbył się Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej „Jasna Strona Mocy” organizowany przez Telewizję Polską. W drugim jego dniu artyści zaprezentowali utwory szczególnie bliskie sercu św. Jana Pawła II, a pątnicy i częstochowianie mogli razem je wyśpiewać, tworząc wielką wspólnotę. W ramach koncertu „Abba Ojcze – pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II” usłyszeć można było m.in.: Halinę Mlynkovą, zespół Pectus, Edytę Górniak, Ryszarda Rynkowskiego, Mietka Szcześniaka, Halinę Frąckowiak, Piotra Cugowskiego.

Uczestnicy koncertu o godz. 21.00 połączyli się z Kaplicą Cudownego Obrazu Matki Bożej, by wziąć udział w Apelu Jasnogórskim. W rozważaniach przeor, o. Samuel Pacholski mówił: „w ten sierpniowy wieczór wpatrzeni w Ikonę Jasnogórskiej Matki, wracamy do wydarzeń sprzed 30 lat, do VI Światowych Dni Młodzieży. W 1991 r. św. papież Jan Paweł II, który zaprosił młodych świata na Jasną Górę, też stanął do Jasnogórskiego Apelu. Rozważał wtedy te trzy słowa, które i my tutaj każdego wieczoru wypowiadamy: Jestem, Pamiętam, Czuwam. Jak podkreślał są one naszymi przewodnikami”.

Jestem – „Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ażeby istnieć i mówić do swego Stwórcy: „jestem”. W tym ludzkim „jestem” jest cała prawda istnienia i sumienia” (…) Świat, który was otacza, nowożytna cywilizacja, ogromnie wiele przyczyniła się do tego, aby odsunąć od świadomości człowieka to Boże „Jestem”. Stara się bytować tak, jakby Boga nie było – to jej program. Jeżeli jednak Boga nie ma, czy ty, człowieku, naprawdę jesteś? – pytał święty papież i zachęcał: „patrzcie na krzyż i nie zapominajcie. Niech słowem kluczowym waszego życia pozostanie: „Jestem przy Tobie”.

Pamiętam – Jestem przy Tobie – pamiętam. „Człowiek jest wobec Boga, trwa przy Bogu poprzez to, że pamięta. Poprzez to, że zachowuje słowa Boże i wielkie sprawy Boże, rozważając w sercu swoim tak jak Maryja z Nazaretu” (…). Wcześniej niż natchnieni autorzy zapisali prawdę żywota wiecznego objawioną w Jezusie Chrystusie, zapisało tę prawdę Serce Jego Matki. I zapisało głębiej. Stało się żywym zapisem Bożych tajemnic. Wśród wszystkich uczniów Boskiego Mistrza do Maryi najpełniej odnoszą się słowa: „Jestem przy Tobie. Pamiętam”, mówił Jan Paweł II.

Czuwam – Tu, na Jasnej Górze, słowo „czuwam” ma treść maryjną, ściśle odpowiada ikonie Bogarodzicy. „Czuwam” oznacza postawę matki. Jej życie, jej powołanie wyraża się w czuwaniu. Jest to czuwanie nad człowiekiem od pierwszych chwil zaistnienia. Kościół zabrał z sobą to macierzyńskie czuwanie Maryi. Dał mu wyraz w tylu sanktuariach na całej ziemi. Żyje nim na co dzień. Tu, na tej ziemi, w tym kraju, w którym się znajdujemy, pokolenia żyją ze świadomością „czuwania” Matki. Stąd, z Jasnej Góry, czuwa Ona nad całym narodem, nad wszystkimi. Szczególnie w momentach trudnych, wśród doświadczeń i zagrożeń, przypominał papież – Polak.

– Święty Janie Pawle! Dziś w 30. rocznicę tego niezwykłego spotkania, młodych ze Wschodu i z Zachodu, powtarzamy z Tobą i za Tobą: „Jestem – pamiętam – czuwam” i przypominamy sobie, że „otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów”. Bóg rzeczywiście jest naszym Ojcem, a my jego dziećmi. Jesteśmy wezwani do rzeczy wielkich i pięknych. Maryjo prowadź nas! Prowadź polską młodzież i wszystkich młodych w Europie i na świecie! – modlił się jasnogórski przeor.

Więcej —> jasnagora.com: Abba Ojcze – pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II

Serwis internetowy festiwalu “Jasna Strona Mocy” —> fmch.tvp.pl

Transmisja 1. dnia Festiwalu na vod.tvp.pl —> Jasna Strona Mocy. Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej: „Abyśmy byli jedno”

Transmisja 2. dnia Festiwalu na vod.tvp.pl —> Jasna Strona Mocy. Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej: “Abba Ojcze”

Wieczór wdzięczności i radości rozpoczął się 14 sierpnia o godz. 20.15. Wstęp na koncerty był bezpłatny.

Info na podstawie —> Izabela Tyras @JasnaGóraNews / episkopat.pl: 15 sierpnia: dziękczynienie na Jasnej Górze za VI Światowe Dni Młodzieży oraz „Abba Ojcze” zabrzmiało dokładnie 30 lat temu

Fot. Biuro Prasowe Jasnej Góry


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem: