Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

30 listopada – Święto św. Andrzeja Apostoła...

30 listopada – Święto św. Andrzeja Apostoła

W dniu 30 listopada Kościół powszechny obchodzi święto św. Andrzeja, Apostoła.

Andrzej pochodził z Betsaidy. Najpierw był uczniem Jana Chrzciciela, a następnie poszedł za Chrystusem, do którego przyprowadził swego brata, Piotra. Razem z Filipem przedstawił Chrystusowi pogan pragnących Go poznać. On też wskazał chłopca roznoszącego ryby i chleby. Według tradycji po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w różnych krajach; został ukrzyżowany w Achai.

Zobacz więcej o św. Andrzeju Apostole —> na brewiarz.pl | na wiara.pl

Wideo —> Misericordia TV: Skarby Kościoła 30 listopada | Św. Andrzej Apostoł

Zobacz też —> Czytania liturgii Mszy św. z dnia 30 listopada 2023


“… Zmarł 30 listopada 65 lub 70 roku. Tradycja wschodnia wskazuje na rok 62. Prawosławni uważają, że umierał 3 dni. Według nich nie został przybity do krzyża, ale został do niego przywiązany. Po drugie ta liczba ma w Biblii szczególne znaczenie, wskazuje na jedność, dopełnienie się jakiegoś czynu czy wydarzenia.

Zgodnie z podaniami Andrzej poniósł śmierć męczeńską. Został rozpięty na krzyżu w kształcie litery X (pierwsza litera imienia; z języka greckiego christos (Χριστος) oznacza namaszczonego, pomazańca).

W Polsce kształt krzyża, na którym umarł apostoł nazywa się „krzyżem św. Andrzeja”. Umieszczany jest przed przejazdami kolejowymi dlatego, że ten święty jest uznawany za patrona podróżnych. Warto dodać, że tradycja dotycząca formy jego śmierci rozpowszechniła się od X wieku…”

Czytaj całość —> pl.aleteia.org: Św. Andrzej: pierwszy powołany apostoł. Dlaczego zmarł na krzyżu w kształcie X?


Benedykt XVI o św. Andrzeju Apostole

(fragment katechezy z audiencji generalnej w dniu 14 czerwca 2006 roku)

“… Andrzej był więc pierwszym z Apostołów wezwanych, by poszedł za Jezusem. Właśnie na tej podstawie liturgia Kościoła bizantyńskiego czci go pod przydomkiem Protóklitos, co znaczy “Pierwszy Powołany”.

Nie ulega wątpliwości, że również ze względu na braterskie więzy Piotra i Andrzeja Kościół Rzymu i Kościół Konstantynopola czują się w szczególny sposób Kościołami siostrzanymi. Dla podkreślenia tej relacji mój poprzednik papież Paweł VI w 1964 zwrócił sławną relikwię św. Andrzeja, przechowywaną do tej pory w Bazylice Watykańskiej, prawosławnemu metropolicie miasta Patras w Grecji, gdzie – zgodnie z tradycją – Apostoł ten został ukrzyżowany.

(…) Bardzo stara tradycja nie tylko upatruje w Andrzeju, który przekazał Grekom to słowo, tłumacza Greków podczas wspomnianego tu spotkania z Jezusem, ale uważa go za apostoła Greków w latach po Zesłaniu Ducha Świętego; dowiadujemy się z niej, że przez resztę swego życia był on głosicielem i tłumaczem Jezusa dla świata greckiego. Jego brat Piotr z Jerozolimy przez Antiochię dotarł do Rzymu, by sprawować swą powszechną posługę; Andrzej natomiast był apostołem świata greckiego: tym samym jawią się oni za życia i w chwili śmierci jako prawdziwi bracia – braterstwo, którego symbolicznym wyrazem jest szczególna więź między Stolicami Rzymu i Konstantynopola… ”

Czytaj całość —> wiara.pl: Benedykt XVI, Święty Andrzej Apostoł


“… Trzeba nam więc ciągle pracować nad tym, żeby ludzie trzymali się rozumu i wiary w Pana Boga. Pierwsze przykazanie obowiązującego nas wszystkich Dekalogu mówi: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. To Bóg jest więc naszą jedyną wyrocznią, perspektywą i nadzieją. Tak zresztą znamy Go z nauki wiary chrześcijańskiej. Jest duchem, ale osobowym, i człowiek modli się do Niego, wiedząc, że On wysłucha, że chce pomóc.

Przy okazji święta św. Andrzeja chcę przypomnieć, że podstawa naszej wiary jest pokazana w Credo – symbolu wiary, wyznawanym podczas Mszy św. „Wierzę w jednego Boga…”. Taką wiarę wyznaje Kościół, w tej treści zawierają się główne prawdy wiary chrześcijańskiej. W obliczu różnych pokus, gdy stajemy wobec możliwości uczestnictwa we wróżbach andrzejkowych, musimy wiedzieć, w Kogo wierzymy, jaka zabawa przystoi chrześcijaninowi i Komu powinniśmy wyznać naszą miłość…”

Czytaj całość —> Niedziela.pl: Ks. Ireneusz Skubiś, Św. Andrzej i Credo


Ks. Arkadiusz Szczepanik – rozważanie na święto św. Andrzeja Apostoła:

Wideo —> Ks. Arkadiusz Szczepanik (2017): Św. Andrzej Apostoł


Przyprowadź nas – Modlitwa do św. Andrzeja Apostoła

Św. Andrzeju,

Ty pierwszy poznałeś Baranka Bożego i poszedłeś za Nim. Z Twoim przyjacielem św. Janem przebywałeś u Jezusa przez cały dzień, następnie przez całe swoje życie, a teraz całą wieczność.

Jak przywiodłeś swego brata św. Piotra do Chrystusa i wielu innych po nim, tak i nas przyprowadź. Naucz wędrować z ludźmi do Pana w miłości i w całym oddaniu się Jemu. Pomóż nam uczyć się lekcji krzyża, niesienia go codziennie bez skargi, aby zaprowadził nas jak Ciebie do Jezusa.

Amen.

Tekst modlitwy za —> polna.diecezja.tarnow.pl: Św. Andrzej Apostoł


Posłuchaj fragmentu homilii św. Jana Chryzostoma do Ewangelii św. Jana:

Wideo —> Maskacjusz TV: #GodzinaCzytań | II Czytanie | 30 listopada 2023