Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

30-lecie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

30-lecie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypadającą 25 marca, Kościół przeżywa z inspiracji św. Jana Pawła II Dzień Świętości Życia. To dobra okazja, by zatroszczyć się o życie najbardziej bezbronnych dzieci – w intencji dziecka zagrożonego aborcją można podjąć się modlitwy zwanej Duchową Adopcją. Inicjatywa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego obchodzi w tych dniach 30-lecie. Uroczystości odbędą się w Warszawie w dniach 24 i 25 marca.

Pełna nazwa tego aktu brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. To modlitwa wstawiennicza w intencji życia, które poczęło się w łonie matki, a jednak nie zostało przez nią przyjęte. Modlitwa ta ma na celu ocalenie życia, zagrożonego aborcją.

Zobowiązanie obejmuje okres 9 miesięcy. Polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitw można też dołączyć dowolnie wybrane postanowienia (np. częsta spowiedź i Komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego), nie jest to jednak obowiązkowe. Duchowej Adopcji może podjąć się każdy.

Duchowa Adopcja to owoc objawień w Fatimie, stanowiąca odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.

W Polsce inicjatywa ta zakiełkowała w kościele pw. Ducha Świętego Ojców Paulinów w Warszawie przy ul. Długiej. Powstała wówczas grupa pod nazwą Straż Pokoleń. Pierwszej Duchowej Adopcji dokonano 2 lutego 1987 r. Na początku 1994 r. powołano do życia ogólnopolski Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji. W dniach 25-26 marca 1994 r. na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się promocja Duchowej Adopcji i pierwsze przyrzeczenia przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Królowej Polski. Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji mieści się na Jasnej Górze.

Info za —> KAI/episkopat.pl: Wkrótce Dzień Świętości Życia – okazja do podjęcia Duchowej Adopcji oraz niedziela.pl:  30-lecie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Serwis Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w Polsce —> www.duchowaadopcja.info

Zobacz też —> www.paulini.com.pl/duchowa-adopcja

Artykuł Pawła Milcarka: O „ duchową adopcję” zagrożonych (RYCERZ  NIEPOKALANEJ – STYCZEŃ 1987 ROK)


Obchody 30-lecia w Warszawie
Klasztor Ojców Paulinów, ul. Długa 3, 00-263 Warszawa

24 marca 2017 r.
godz. 17.00 – Msza św.,
– Nabożeństwo ekspiacyjne
– Świadectwo p. Jerzego Zielińskiego

25 marca 2017 r. – uroczystość Zwiastowania Pańskiego
godz. 17.00 – Świadectwo p. Wiesławy Kowalskiej
– Wręczenie okolicznościowych dyplomów godz. 18.00 – Msza św. pod przewodnictwem bp. Michała Janochy