Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

2. Pielgrzymka Duchowej Adopcji na Jasną Górę R...

2. Pielgrzymka Duchowej Adopcji na Jasną Górę – 1 września 2018

2. Pielgrzymka Duchowej Adopcji na Jasną Górę miała miejsce w sobotę  1 września 2018 roku. Pielgrzymkę pod hasłem: „Podwyższyć Krzyż w rodzinie” prowadził o. Stanisław Jarosz – paulin, Krajowy Moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego z nominacji Komisji Episkopatu Polski oraz animatorzy duchowej adopcji. Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. sprawowana w południe w bazylice jasnogórskiej. Eucharystii przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Zobacz —> FOTORELACJĘ

Na pielgrzymkę zaproszeni byli szczególnie wszyscy obrońcy życia podejmujący w swoich parafiach modlitwę duchowej adopcji.  W programie pielgrzymki przewidziano: konferencje, świadectwa, Mszę św. pod przewodnictwem abpa Wacława Depo oraz nabożeństwo Podwyższenia Krzyża Świętego i zawierzenie rodzin Matce Bożej Częstochowskiej z prośbą o opiekę, ochronę, wytrwanie w wierze i wierności Chrystusowi i Jego Ewangelii.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. sprawowana w południe w bazylice jasnogórskiej. Eucharystii przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

„Ten dzień 1 września – rocznica wybuchu II wojny światowej karze nam się zatrzymać nad dramatem człowieka, który wkłada duży wysiłek w doskonaleniu zabijania drugiego człowieka. Tak się działo i dzieje również na naszych oczach. Czy świat zdoła kiedykolwiek zmienić samolubną i wojowniczą mentalność, która aż do tej pory kształtowała tak wielką część jego historii?, pytał bł. Paweł VI w przemówieniu w ONZ w 1965 r. Czy coś się zmieniło? Można powiedzieć, że świat, Europa i również Polska, pomimo osiągnięć rozwoju jeszcze nie wyleczyła się z takiej mentalności i z ran II wojny światowej. A czymże jest to bolesne dziedzictwo już od II wojny światowej okrutnych wojen trwających po dzień dzisiejszy i nieujawniane statystyki zabijania nienarodzonych ukazujące, że są nadal systemy polityczne i społeczne, które nie widzą żadnej wartości ludzkiego życia – podkreślał w homilii abp Wacław Depo – On (Chrystus przyp. red.) ma prawo sadzić żywych i umarłych, gdy przyjdzie, bo On oddał siebie, abyśmy mieli życie i to życie wieczne. I chce byśmy również wzięli odpowiedzialność za dar naszego życia i życia tych, którzy są nam podarowani. Wszystko co posiadamy, począwszy od daru istnienia, poprzez rozum i serce jest dobrem, które zostało nam powierzone poprzez nasze powołania i misje. Powierzył nam Chrystus konkretnych ludzi, konkretne dzieci, również te nienarodzone, młodzież, ludzi starszych i chorych, aby czynić ich bardziej Bożymi i głębiej ludzkimi”.

„Drodzy bracia i siostry, stając dzisiaj na pielgrzymkowej stacji wpatrywania się w Maryję, w tajemnicę Jej Niepokalanego Serca przekonujemy się, że Bóg naprawdę wybiera to, co słabe i niepozorne w oczach świata i podkreślmy, to co jeszcze niewidoczne dla świata pod sercem matek, aby wywyższyć tych pokornych, czyli prawdziwych, którzy z całą prostotą wiary oddają się Mu do dyspozycji. Przywołajmy na koniec wstawiennictwa również św. Jana Pawła II, który narodził się wbrew nadziei z miłości matki Emilii, która po drugim dziecku – Oldze miała już nie poczynać kolejnych dzieci. Olga zmarła w niemowlęctwie, a Emilia dała nowe życie” – zakończył abp Wacław Depo.

Na zakończenie głos zabrał o. Stanisław Jarosz, krajowy moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego polega na indywidualnym modlitewnym zobowiązaniu podjętym w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy. Osoba podejmująca modlitwę odmawia jedną dowolnie wybraną tajemnicę Różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców. Można dołączyć dodatkowe postanowienia: czytanie Pisma Świętego, adorację Najświętszego Sakramentu, Komunię św., praktyki ascetyczne, a także konkretną pomoc osobom potrzebującym. Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełnienia.

Info za / multimedia —> Biuro Prasowe Jasnej Góry: Modlitwa za dzieci nienarodzone

Przeczytaj też —> Apostołowie życia – rozmowę z o. Stanisławem Jaroszem OSPPE, krajowym moderatorem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Szczegółowe informacje na stronie —> www.duchowaadopcja.info


Program 2. Pielgrzymki Duchowej Adopcji na Jasną Górę

1 września 2018 r.

10.00 – Powitanie
10.15 – Świadectwa, Kaplica św. Józefa
12.00 – Msza św. pod przewodnictwem abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, Bazylika
15.15 – konferencja o. Stanisław Jarosz: „Dlaczego lękamy się krzyża. Krzyż źródłem mocy i wyzwolenia”, Kaplica św. Józefa
16.15 – konferencja Wiesława Kowalska: „Krzyż w małżeństwie i rodzinie”
17.15 – podwyższenie Krzyża Świętego – modlitwa ekspiacyjna
18.30 – Zakończenie pielgrzymki z błogosławieństwem i rozesłaniem


Informacje o Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego są zamieszczone na stronie Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji
Jasna Góra
ul. o. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa
www.duchowaadopcja.info

Info za —> Biuro Prasowe Jasnej Góry: 2. Pielgrzymka Duchowej Adopcji