Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

14. Nowohucka Droga Krzyżowa – Transmisja on...

14. Nowohucka Droga Krzyżowa – Transmisja on-line – Niedziela, 5 kwietnia 2020

14. Nowohuckiej Drodze Krzyżowej w Niedzielę Palmową 5 kwietnia 2020 r. przewodniczył abp Marek Jędraszewski. Z powodu pandemii całe nabożeństwo zostało odprawione w parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie i było transmitowane przez media. – Do Jana Pawła II, beatyfikowanego przez papieża Benedykta XVI i kanonizowanego przez papieża Franciszka, z ufnością wołamy w stulecie jego przyjścia na świat i w dniach pandemii koronawirusa: „Święty Janie Pawle II Wielki, módl się za nami!” – mówił podczas nabożeństwa abp Marek Jędraszewski.

Wideo —> Pallotti TV | www.pallotti.tv: 14. Nowohucka Droga Krzyżowa ze św. Janem Pawłem II Wielkim

Organizatorzy tradycyjnej Nowohuckiej Drogi Krzyżowej, która 5 kwietnia odbyła się już po raz czternasty, zapraszali do duchowej łączności dzięki Radiu Pallotti.FM oraz Telewizji Pallotti.TV.

Rozważania w czasie nabożeństwa, które tradycyjnie odprawiane jest w Niedzielę Palmową w Nowej Hucie, napisał i odczytał abp Marek Jędraszewski. Medytacje zatytułowane „Św. Jan Paweł II Wielki: na drodze Chrystusa”, zostały oparte na czternastu stacjach Męki Pańskiej porównanych z epizodami z życia Jana Pawła II. Nagrania kolejnych stacji w formie podcastów udostępniane są codziennie od 28 marca do 10 kwietnia o godz. 21.37 w mediach Archidiecezji Krakowskiej.

– Żyjemy w 2020 roku, w którym dane nam jest świętować setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II Wielkiego. Rozważając życie Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II Wielkiego, który podążał za Chrystusem dźwigając swój krzyż, pragniemy również zrozumieć samych siebie, pragniemy głębiej zrozumieć sens naszego podążania za Chrystusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, a ostatecznie sens naszego powołania do wieczności – rozpoczął nabożeństwo abp Marek Jędraszewski. W podjętych rozważaniach, metropolita zaznaczył, że Jan Paweł II wielokrotnie stawał przed koniecznością wyboru pójścia za Chrystusem, godził się na przyjęcie Jego krzyża i zwracał uwagę, że każdy człowiek powinien dążyć do świętości. Arcybiskup podkreślił również, że Ojciec Święty na co dzień mierzył się z ogromnym cierpieniem, które znosił z pokorą. Dodał, że ważnym elementem pontyfikatu Jana Pawła II było upominane się o godność człowieka jako kobiety i mężczyzny, a także troska o nierozerwalność małżeństwa i rodziny.

Metropolita zatrzymał się dłużej na momencie śmierci św. Jana Pawła II. –Tego dnia przed południem do pokoju papieskiego przychodzili kardynałowie i biskupi z Kurii Rzymskiej, by się pożegnać. Prosili dla siebie o błogosławieństwo, a równocześnie, zgodnie z włoskim zwyczajem, błogosławili tego, który już zmierzał do domu Ojca. Odchodził pośród błogosławieństw, sam błogosławiąc – wspominał arcybiskup i przywołał słowa Jana Pawła II, jakie wygłosił w czasie Mszy św. w Bazylice Grobu Pańskiego 26 marca 2000 roku: „Zmartwychwstanie Jezusa jest ostatecznym przypieczętowaniem wszystkich Bożych obietnic, miejscem narodzin nowej, zmartwychwstałej ludzkości, rękojmią historii naznaczonej przez mesjańskie dary pokoju i duchowej radości. (…) Z tego miejsca, gdzie zmartwychwstanie zostało ogłoszone najpierw niewiastom, a później apostołom, wzywam usilnie wszystkich członków Kościoła, aby na nowo przyrzekli posłuszeństwo Bożemu nakazowi niesienia Ewangelii aż po krańce ziemi. (…) Dzisiaj, jako niegodny Następca Piotra pragnę powtórzyć te słowa, gdy sprawujemy eucharystyczną Ofiarę w tym najświętszym miejscu na ziemi. Wraz z całą odkupioną ludzkością powtarzam słowa, którymi Rybak Piotr przemówił do Chrystusa, Syna Boga Żywego: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego». Christos anesti. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał”. – Ta wiara, na koniec, kazała licznym uczestnikom pogrzebu Jana Pawła II wołać na zakończenie uroczystości na Placu św. Piotra: „Santo subito!”, Santo subito!”. Do niego więc, beatyfikowanego przez papieża Benedykta XVI w dniu 1 maja 2011 roku i kanonizowanego przez papieża Franciszka dnia 27 kwietnia 2014 roku, z ufnością wołamy w stulecie jego przyjścia na świat i w dniach pandemii koronawirusa: „Święty Janie Pawle II Wielki, módl się za nami!” – zakończył metropolita.

Po nabożeństwie, głos zabrał proboszcz parafii, ks. Wiesław Wilmański SAC, który podziękował metropolicie za przygotowanie rozważań i przewodniczenie modlitwie. –  14. raz zupełnie inaczej przeżyliśmy to nabożeństwo (…). Gdy sprawujemy Najświętszą Ofiarę, patrzymy na namalowane w naszej świątyni stacje drogi krzyżowej i łączymy czas sprawowania Eucharystii z tym czasem, kiedy Pan Jezus szedł na Golgotę. Chcemy jak najlepiej doświadczać miłości Pana Boga, która wyraża się w wydarzeniach drogi krzyżowej – mówił.

Medytacje drogi krzyżowej przygotowane przez abp. Marka Jędraszewskiego ukazały się w formie książki przygotowanej przez wydawnictwo Biały Kruk, które zilustrowało je dziełami sztuki religijnej i fotografiami św. Jana Pawła II.

Info za —>  Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej: 14. Nowohucka Droga Krzyżowa: Święty Janie Pawle II Wielki, módl się za nami!