PODZIEL SIĘ

13 października – Wspomnienie bł. Honorata K...

13 października – Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego

W dniu 13 października Kościół w Polsce obchodzi liturgiczne wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.

Honorat Koźmiński urodził się 16 października 1829 roku w Białej Podlaskiej. W roku 1848 wstąpił do Zakonu Kapucynów w Warszawie i w roku 1852 otrzymał święcenia kapłańskie. Był cenionym kaznodzieją, poszukiwanym spowiednikiem i kierownikiem dusz oraz popularnym pisarzem religijnym. Założył wiele zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim bezhabitowych. Przez całe życie dokładał starań, by dać poznać ludziom miłość Boga do człowieka. Zmarł w Nowym Mieście nad Pilicą 16 grudnia 1916 roku.

16 października 1988 r., w 10. rocznicę swego pontyfikatu, beatyfikował go św. Jan Paweł II. Bł. Honorat jest głównym patronem diecezji łowickiej.

Zobacz więcej o bł. Honoracie Koźmińskim —> na brewiarz.pl

Wideo —> TV Misericordia PL: Skarby Kościoła 13 października | Bł. Honorat Koźmiński


Św. Jan Paweł II o bł. Honoracie Koźmińskim:

“Oto ogarnięty łaską Pana błogosławiony Honorat Koźmiński z Białej Podlaskiej, zakonnik oddany wspaniałomyślnie i do końca swemu ideałowi Brata Mniejszego-Kapucyna. Prawdziwy syn duchowy św. Franciszka. Kapłan i apostoł. Wytrwały szafarz sakramentu przebaczenia i pojednania, a jego heroiczna wprost posługa w konfesjonale była prawdziwym kierownictwem duchowym. Posiadał głęboki dar odkrywania i ukazywania dróg Bożego powołania. Był człowiekiem wytrwałej modlitwy, zwłaszcza adoracji Najświętszego Sakramentu. Zatopiony w Bogu, był równocześnie otwarty na rzeczywistość ziemską. Naoczny świadek jego życia powiedział, że “chodził zawsze z Bogiem…”

Czytaj całość —> “Ogarnięty łaską Pana” – fragment homilii papieża Jana Pawła II dotyczący błogosławionego Honorata, wygłoszonej podczas Mszy św. beatyfikacyjnej w Watykanie w dniu 16 października 1988 roku.

“… Śluby składa w 1849 r., a święcenia kapłańskie otrzymuje 27 XII 1852 r. Działa jako duszpasterz, spowiednik, kaznodzieja w Warszawie. Po powstaniu styczniowym władze carskie uderzają w duchowieństwo i klasztory w odwecie za wspieranie dążeń Polaków do niepodległości. Car nakazuje kasatę klasztorów. W nocy z 27 na 28 listopada 1864 r. zostaje zlikwidowanych 117 klasztorów żeńskich i męskich. Pozostaje tylko 35 klasztorów tzw. etatowych. Nowicjaty zostają zamknięte. Zakony mają po prostu zniknąć. Ojciec Honorat trafia do Zakroczymia. Tam wpada na pomysł klasztornej „konspiracji” – zapoczątkowuje nową formę życia zakonnego dostosowanego do sytuacji…”

Czytaj całość —> wiara.pl, Ks. Tomasz Jaklewicz, Zakonna konspiracja – bł. Honorat Koźmiński


Zapraszamy do obejrzenia audycji Telewizji TRWAM pt. “Przyjaciel duszy – bł. Honorat Koźmiński”

– wyemitowanej w dniu 14 grudnia 2016 r. w cyklu “Rozmowy Niedokończone”.