Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

11 lutego 2019 – 27. Światowy Dzień Chorego ...

11 lutego 2019 – 27. Światowy Dzień Chorego we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

W liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, 11 lutego, w Kościele powszechnym już po raz 27. obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. W roku 2019 centralne obchody odbywają się w Kalkucie w Indiach, mieście św. Matki Teresy, założycielki zgromadzenia Misjonarek Miłości.

Wideo —> Salve NET: Słowo bp. R. Kamińskiego na Światowy Dzień Chorego

Wzywam Was wszystkich, na różnych poziomach, do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia – napisał papież Franciszek w orędziu z okazji przypadającego 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, XXVII Światowego Dnia Chorego. Jego hasłem są słowa z Ewangelii św. Mateusza „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8).

Przeczytaj —> Orędzie papieża Franciszka na 27. Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył na obchody tego dnia przypadające 11 lutego wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes.

Niepokalana Dziewica objawiła się Bernardecie Soubirous w Lourdes we Francji, w roku 1858, przy grocie masabielskiej. Treścią orędzia Maryi jest wezwanie grzeszników do nawrócenia, a całego Kościoła do modlitwy i pokuty. Lourdes stało się miejscem promieniującym na cały świat duchem miłości, zwłaszcza względem chorych i ubogich. Wierni wypraszają tam liczne łaski dzięki wstawiennictwu Matki Najświętszej.

Pierwszy Światowy Dzień Chorego obchodzono w sanktuarium maryjnym w Lourdes, w 1994 roku gospodarzem światowych obchodów była Jasna Góra. W Kościołach lokalnych w Światowym Dniu Chorego są celebrowane Msze św. w intencji chorych, ich rodzin i służby zdrowia oraz organizowane spotkania z chorymi i ich opiekunami. Podczas Mszy św. jest udzielany sakrament namaszczenia chorych.

Zobacz też —> Modlitwa do Matki Bożej z Lourdes św. Jana Pawła II

Zobacz też informacje Apostolstwa Chorych o obchodach 27. Światowego Dnia Chorego —> w polskich diecezjach


– Wzorem Ojca Świętego podziękujmy osobom, których spotykamy na bezinteresownej służbie – mówił w homilii wygłoszonej w niedzielę 10 lutego 2019 r., podczas Mszy św. z okazji 27. Światowego Dnia Chorego w Bazylice św. Krzyża w Warszawie bp Romuald Kamiński, przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Eucharystię transmitował Program Pierwszy Polskiego Radia.

Posłuchaj homilii bp. Romualda Kamińskiego

Info i audio za —> episkopat.pl: Bp Kamiński z okazji Dnia Chorego: Kościół zachęca do wolontariatu i bezinteresownej miłości


Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia sprawuje opiekę duszpasterską nad lekarzami, pielęgniarkami i położnymi oraz kapelanami szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i domów pomocy społecznej. Od 2016 roku krajowym duszpasterzem służby zdrowia jest ks. Arkadiusz Zawistowski z diecezji warszawsko-praskiej. Zastąpił on na tym stanowisku śp. ks. Stanisława Warzeszaka. Opiekunem Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Polsce jest bp Romuald Kamiński – przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Strona internetowa Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia: www.kdsz.pl

Ważna inicjatywą na rzecz chorych jest również Apostolstwo Chorych, którego duszpasterzem krajowym jest ks. Wojciech Bartoszek. Mieszczący się w Katowicach Sekretariat Apostolstwa prowadzi działalność zachęcającą chorych z całej Polski do wejścia na duchową drogę ofiarowania cierpienia w łączności z Chrystusem za Kościół Święty. Środkiem duszpasterstwa chorych jest m.in. wydawany od 1930 r. miesięcznik „Apostolstwo Chorych”, rekolekcje, Dni Chorych i konferencje dla kapłanów. 6 lipca, we wspomnienie Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, odbywa się Pielgrzymka Apostolstwa Chorych na Jasną Górę.

Strona internetowa Apostolstwa Chorych: www.apchor.pl

Info za —> jl/BP KEP

Zobacz też —> Modlitwa za chorego do Matki Bożej Nieustającej Pomocy