Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

W każdym cierpieniu towarzyszy nam miłość Boga ...

W każdym cierpieniu towarzyszy nam miłość Boga – Przewodniczący Episkopatu Polski do uczestników 58. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Apostolstwa Chorych na Jasną Górę

– Człowiek jest dla Boga tak bardzo cenny, że On sam stał się człowiekiem, aby móc z nim współcierpieć. Stąd w każdym cierpieniu jest odtąd obecne pocieszenie przez współcierpiącą miłość Boga – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, który 6 lipca 2023 r. przewodniczył Mszy św. dla uczestników 58. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Apostolstwa Chorych na Jasną Górę.

Rozpoczynając homilię, abp Stanisław Gądecki zwrócił się do członków Apostolstwa Chorych, jako szczególnej wspólnoty osób, która odkrywa pragnienie złożenia duchowej ofiary ze swego cierpienia. „Podobnie jak Matka Bolesna stojąca pod krzyżem tak też i oni przyjmują cierpienie w zjednoczeniu z Jezusem, który się za nas ofiarował na Krzyżu. Ofiarują swoje cierpienia Bogu za zbawienie świata, za Kościół i Ojczyznę oraz w intencji Ojca Świętego” – stwierdził.

Przewodniczący KEP rozpoczął homilię od historii ofiary Abrahama. Opisał scenę z Księgi Rodzaju, kiedy Abraham wyruszył do kraju Moria, gdzie miał dowieść, że kocha Boga bardziej od swojego syna. Podkreślił, że jest to historia z ludzkiego punktu widzenia bardzo trudna do zrozumienia. „Oto Pan Bóg wystawia Abrahama na próbę. Jest to ostatnia, dziesiąta próba, jakiej został poddany Abraham. Próba najcięższa. Próba, która miała dowieść ponad wszelką wątpliwość, że Abraham jest bezgranicznie wierny Bogu. Pan Bóg powiedział nie tylko +weź twego syna jedynego+, ale dodał jeszcze +którego miłujesz+. Za pomocą tego powtórzenia Bóg zwiększył ciężar próby, używając jednocześnie terminu +ofiara całopalna+” – mówił abp Gądecki.

Przewodniczący Episkopatu zauważył, że ta scena pozwala lepiej zrozumieć, czym jest prawdziwa wiara. „Jest to zaufanie, które nie wyklucza krzyża. Wierzyć w Boga, to ufać Mu całkowicie. Kochać Go bardziej niż wszystkie Jego dary” – powiedział.

Podkreślił, że prawdziwa wiara wymaga zawierzenia Bogu niezależnie od sytuacji. „Miło jest iść za Bogiem, który robi to, czego od Niego oczekujemy. Ale jak się zachowamy, gdy Pan Bóg odbierze nam to, co nam dał? Gdy odbiera nam zdrowie i siły, gdy czyni niepełnosprawnymi i potrzebującymi pomocy i opieki? Co zrobię, gdy zapadnę na nieuleczalną chorobę? Kiedy śmiertelnie zachoruje moje dziecko? Gdy umiera małżonek? Wiara nie jest intelektualną grą. Wiara to całkowite zawierzenie Bogu, niezależnie od tego czegokolwiek by od nas zażądał” – wytłumaczył Przewodniczący KEP.

W homilii nie zabrakło odniesienia do ofiary, jaka ponoszą osoby chore, cierpiące i niepełnosprawne. „Podobnie, jak ostatnia próba Abrahama dowiodła jego całkowitego zaufania Bogu, tak też i próba, jaką przechodzi każdy człowiek cierpiący może się stać potwierdzeniem jego wiary i skutecznym otwarciem na Boże błogosławieństwo dla siebie, dla ludu Bożego, dla Ojczyzny” – powiedział abp Gądecki.

Przypomniał duchowy wymiar cierpienia, które przyjęte jako łaska może pomóc człowiekowi wzrastać duchowo. Podkreślił przy tym, że na tej trudnej drodze nikt nie pozostaje sam. „Człowiek jest dla Boga tak bardzo cenny, że On sam stał się człowiekiem, aby móc współcierpieć z człowiekiem, w sposób rzeczywisty, w ciele i w krwi, jak to nam przedstawia opis Męki Pańskiej. Stąd w każde cierpienie ludzkie wszedł Chrystus, który je z nami dzieli i znosi. Stąd w każdym cierpieniu jest odtąd obecne con-solatio, czyli pocieszenie przez współcierpiącą miłość Boga” – zapewnił Przewodniczący KEP.

Zobacz —> pełny tekst homilii abpa Stanisława Gądeckiego

Info na podstawie —> BP KEP / episkopat.pl: Przewodniczący Episkopatu: W każdym cierpieniu towarzyszy nam miłość Boga

Foto ilustracyjne: Biuro Prasowe @JasnaGoraNews

Apostolstwo Chorych zostało założone przez ks. Jakuba Willenborga w Holandii. Jego celem jest pomoc chorym w “twórczym” przeżywaniu cierpienia. Aby zostać jego członkiem trzeba spełnić trzy warunki: przyjąć cierpienie z poddaniem się woli Bożej, znosić je cierpliwie, po chrześcijańsku w zjednoczeniu z Jezusem, ofiarować je Bogu w intencji przybliżenia Królestwa Bożego, za zbawienie świata, Kościół, Ojczyznę i w intencji Ojca Świętego. Obecnie Apostolstwo Chorych działa w Polsce, we Włoszech i w Holandii. W naszym kraju liczy ponad 2,5 tys. członków (jasnagora.com).

Zobacz też w serwisie Biura Prasowego Jasnej Góry:

58. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Chorych – zapowiedź

Trwa 58. Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolstwa Chorych

Abp Stanisław Gądecki: by, odkryć pragnienie złożenia ofiary ze swojego cierpienia