Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: skorzystanie z dyspensy jest przywilejem