Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: patrone chrześcijańskiego ładu moralnego