Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: osoby obawiające się z uzasadnionych przyczyn zakażenia