Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: laureaci Benemerenti in Opere Evangelizationis 2019