Kategoria: każda ochrzczona i każdy ochrzczony jest misją