Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: cnoty kardynalne jako fundamenty ładu społecznego