Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: chór dziecięcy Zespołu Pieśni i Tańca „Tysiąclatki”