Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: audiencja generalne – 3 sierpnia 2022