PODZIEL SIĘ

Słowo na Wielki Tydzień – Wigilia Paschalna ...

Słowo na Wielki Tydzień – Wigilia Paschalna – Ks. Marek Chrzanowski FDP

Dziś kolejne z rozważań ks. Marka Chrzanowskiego FDP do Ewangelii na dni Wielkiego Tygodnia – Wigilia Paschalna – Sobota, 11 kwietnia 2020 r.

Zobacz wszystkie —> codzienne rozważania ks. Marka na Wielki Post


Czytanie z Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 28, 1-10)

“Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi.

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”. Oto, co wam powiedziałem».

Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».”

Tekst za —> brewiarz.pl: Teksty liturgii Wigilii Paschalnej – Sobota, 11 kwietnia 2020

Rozważanie ks. Marka Chrzanowskiego FDP na Wigilię Paschalną

Pragnę dzisiaj z całym Kościołem radować się, bo ozdobiłeś całą ziemię blaskiem Twojego zmartwychwstania. Pozwalasz mi dzisiaj przeżywać tę samą noc, w której to wyprowadziłeś synów Izraela z Egiptu i suchą nogą przeprowadziłeś przez Morze Czerwone. To dziś właśnie skruszyłeś więzy śmierci i jako zwycięzca wychodzisz z otchłani. Tej nocy przynosisz mi dar życia, by odkupić moją duszę i zapewnić, że moje imię jest zapisane w niebie.

Przedziwna jest łaskawość Twojej dobroci, Panie. I Twoja miłość jest niewypowiedziana, bo wydałeś swego Syna, bym ja – niewolnik grzechu, miał życie. O, szczęśliwa wina, moja wina, skoro zgładził ją tak Wielki Odkupiciel. Ta noc dzisiaj jest dla mnie radością i światłem, którego nigdy już nie chcę zagasić. Poznaję w tę świętą noc – Wielką Noc – godność swoją i pewność, że miłość Twoja, Panie, większa jest niż całe zło i potężniejsza od gór najwyższych.

Wielbię Ciebie, Panie; serce oddaję niepodzielnie w Twoje ręce wyciągnięte na krzyżu, błagając, byś moją duszę co dnia kruszył i łamał, byś tylko Ty we mnie królował, Zmartwychwstały Panie. Chcę pozostać wierny Tobie, nawet w Galilei mojej codzienności, zmagania z życiem. Spraw, bym chciał się z Tobą ukrzyżować, by zmartwychwstać jak Ty; bym wsłuchując się w ciszę Twojego odpoczynku w grobie, umiał tę ciszę nieść innym; bym szukając Ciebie w grobie, umiał poznać po znakach, że prawdziwie zmartwychwstałeś i bym nie bał się nieść tę prawdę innym. Zamknij w moim sercu tajemnicę Twojego zmartwychwstania i naucz mnie nią żyć.


Rozważanie pochodzi z książki ks. Marka Chrzanowskiego FDP pt. “Kawa z niebem”

Zobacz relację z prezentacji “Kawy z niebem” —> Ks. Marek Chrzanowski FDP – Kawa z niebem czyli Twoją miłością oddycham…


Zobacz też:

Ks. Marek Chrzanowski FDP na Misericors.org

Strona internetowa ks. Marka

Profil ks. Marka na Facebooku

Opublikowany przez Ks. Marek Chrzanowski – kapłan i poeta. Sobota, 11 kwietnia 2020