Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

“Selfie dla Maryi” i „Żywa Korona Mary...

“Selfie dla Maryi” i „Żywa Korona Maryi” – Podsumowanie inicjatyw – Mozaika jasnogórska on-line od 26 sierpnia 2017

fot. koronamaryi.pl

Podczas konferencji prasowej przed głównymi uroczystościami jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która miała miejsce w środę, 23 sierpnia 2017 r., na Jasnej Górze, zaprezentowano m.in. wynik inicjatyw duszpasterskich “Żywa Korona Maryi” oraz “Selfie dla Maryi”. Ich koordynatorem był o. Tomasz Tlałka.

Celem inicjatyw duszpasterskich Jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej było zaproszenie Polaków (i nie tylko), abyśmy z dnia na dzień przez staranie o nawrócenie stawali się Żywą Koroną Maryi. Paulini zapraszali do składania Maryi duchowych darów. Poprzez Inicjatywę „Żywa Korona Maryi” na Jasną Górę do 23 sierpnia 2017 r. wpłynęło 20 259 zdjęć rodzinnych, indywidualnych, szkolnych, wspólnotowych. Za każdym z tych zdjęć kryje się konkretny duchowy dar dla Maryi.

Równoległą inicjatywą było „Selfie dla Maryi” – pielgrzymi przez Internet nadsyłali swoje zdjęcia rodzinne, czy indywidualne i duchowe dary – w sumie wpłynęło ich 14 tys. Ze zdjęć nadesłanych drogą elektroniczną powstała Mozaika Obrazu Matki Bożej. Wymiary mozaiki to 5,65 m. wysokości, a szerokości 4,20 m. Została ona umieszczona na murach bastionu Potockich od strony błoń jasnogórskich.

Mozaika zostanie zaprezentowana również w Internecie. Jej publikacja odbędzie się 26 sierpnia o godz. 7.00 na www.koronamaryi.pl. Wtedy każdy, kto podał swój adres mailowy, za pomocą specjalnego programu będzie mógł odnaleźć swoje zdjęcie w obliczu Maryi.

Duchowych darów w aplikacji „Diament z Korony” zostało złożonych 30 tys.

“Selfie dla Maryi” to jest nowoczesna forma naszego zawierzenia się, czy oddania się Matce Bożej poprzez ciekawy sposób włączenia się w przyozdobienie Maryi swoim życiem, bo wysyłane zdjęcia i powstały już wizerunek Matki Bożej, to jest namacalny dowód na to, że ja identyfikuję się z moją wiarą. To jest też pewien element naszej pobożności, absolutnie nowoczesny, ale jak wiemy o tym, w ‘Selfie dla Maryi’ chodzi też o to, żeby za każdą przesłaną fotografią czy elektronicznym zdjęciem, było konkretne postanowienie, konkretny dar duchowy także te dziesiątki tysięcy zdjęć, które są wkomponowane w ten wizerunek Matki Bożej, one niosą też za sobą dziesiątki tysięcy postanowień, konkretnych darów duchowych i wydaje mi się, że od tej strony to ma też piękny wymiar duchowy i religijny” – powiedział podczas konferencji prasowej o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry.

– Wydaje mi się, że to, co dokonuje się w sercach ludzi, którzy przybywają do Matki Bożej, to, co dokonuje się w tych, którzy włączają się w te inicjatywy duszpasterskie, pokazuje wagę tego jubileuszu. Jubileusz jest ważny w różnych wymiarach i naszego życia społecznego, kulturalnego, ale przede wszystkim jest to wymiar religijny. Przypominamy sobie, że Maryja jest naszą Królową, która swoje królowanie włącza w królowanie Chrystusa, chce swoim królowaniem służyć królowaniu Boga samego, w naszym życiu i chyba to jest dla nas najważniejsze. – Ten jubileusz związany jest z dniem Matki Bożej Częstochowskiej, a więc jak my popularnie mówimy na Jasnej Górze z imieninami Matki Bożej, i myślę, że piękniejszego daru w tym roku nie możemy Matce Bożej złożyć, jak właśnie to jubileuszowe świętowanie 300-lecia koronacji Jej cudownego wizerunku papieskimi koronami – podkreślił o. Waligóra.

Info za —> Biuro Prasowe Jasnej Góry: Wielka konferencja przed jasnogórskim jubileuszem oraz KoronaMaryi.pl: Selfie dla Maryi