Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Razem możemy więcej! – II spotkanie Dekanaln...

Razem możemy więcej! – II spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy i Liderów Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej – 10 marca 2018

O tym, jak być dobrym liderem oraz jak pomóc parafiom budować wspólnoty młodzieżowe, rozmawiali Dekanalni Duszpasterze i Liderzy Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej podczas drugiego spotkania, które odbyło się 10 marca 2018 r. w Krakowie.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim wskazanie obszarów zaangażowania liderów, a także wymianę doświadczeń młodzieży i duszpasterzy. To także okazja do podsumowania dotychczasowej pracy, przedstawienia istniejących problemów i próba ich rozwiązania. Ważnym punktem spotkania był wybór 8 kandydatów reprezentujących młodzież dekanatów, którzy wraz z innymi przedstawicielami środowisk młodzieżowych z archidiecezji będą tworzyć Radę Młodzieży. Wszyscy kandydaci zostaną oficjalnie przedstawieni podczas obchodów Niedzieli Palmowej 25 marca w Katedrze Wawelskiej —> Wydarzenie na Facebooku

Przed wami nasi kandydaci do powstającej w #archidiecezjakrakowska Młodzieżowej Rady przy Arcybiskupie Krakowskim. To reprezentaci wszystkich dekanatów.

Opublikowany przez Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej na 10 marca 2018

 

Wzór lidera

Spotkanie rozpoczął krótki wykład ks. Marcina Rozmusa, zastępcy archidiecezjalnego duszpasterza młodzieży, który wyjaśniał, co oznacza być dobrym liderem – Wiemy, że bycie liderem w Kościele, to przede wszystkim branie wzoru od Lidera, jakim jest Jezus Chrystus – mówił ks. Marcin. Przytaczając kilka przykładów z Ewangelii, wskazywał, że ważnymi cechami lidera powinny być: wprowadzanie pokoju, skupianie się na potrzebach drugiego człowieka, a w chwili problemów – umiejętność przebaczania – Wtedy, kiedy potrafimy przebaczać, zaczynamy dbać o to, co w byciu liderem jest najważniejsze: pielęgnowanie całego dobra, które jest w drugim człowieku. Nam, liderom w Kościele, w dekanatach, przede wszystkim chodzi o to, by pokazać ludziom Pana Boga i wspólnie przeżywać swoją wiarę – wyjaśniał ks. Rozmus.

Cenna wymiana doświadczeń

Kolejnym punktem spotkania była praca w grupach, podczas której liderzy dzielili się dotychczasowym doświadczeniem swojej współpracy z poszczególnymi parafiami dekanatu.- Warsztaty były niezwykłą okazją do podzielenia się problemami, które każdy z nas może spotkać w swoim dekanacie, oraz do wspólnego poszukiwania rozwiązań. To szansa na wzajemne umocnienie się w pracy i wierze – wyjaśnia Karolina Zając z dekanatu Kraków Centrum. – Dzięki pracy w grupach mogliśmy się także lepiej poznać i stworzyć wspólnotę liderów. Taka integracja jest bardzo ważna, aby nie zamykać się tylko na swój dekanat, ale łączyć siły i wymieniać się swoim cennym doświadczeniem – dodaje Patryk Karczmarz z dekanatu Bolechowice.


Inicjatywy, które łączą

Temat organizacji wspólnych wydarzeń dla młodzieży archidiecezji to kolejny z aspektów poruszanych podczas spotkania. Ksiądz Sebastian Kowalczyk, koordynator przygotowań do ŚDM w Panamie, zachęcał do uczestnictwa w Spotkaniach Panamskich, które odbywają się każdego 22 dnia miesiąca w różnych miastach archidiecezji. Zaprosił także do włączenia się w trwającą akcję modlitewną „Panamska 10″ – Zachęcamy do zgłoszenia pięciu osób, które zadeklarują codzienne odmawiane dziesiątki różańca w intencji ŚDM. Po zgłoszeniu osoby otrzymują „domek”, tworząc w ten sposób społeczność wirtualnej ulicy Panamskiej, modlącej się za ŚDM. Zachęcamy do tego, by nie traktować Światowych Dni Młodzieży jedynie jako wydarzenia, ale dbać o ciągłą formację w duchu idei ŚDM – mówił ks. Sebastian.


Owocne działanie

Ks. Łukasz Michalczewski, archidiecezjalny duszpasterz młodzieży, zachęcał do uczestnictwa w obchodach zbliżającej się Niedzieli Palmowej w Krakowie oraz do współtworzenia planowanego na wrzesień Spotkania Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Podziękował także za dotychczasowe włączanie się w organizowane inicjatywy, które przynoszą efekty – W dekanacie Jordanów, który włączył się w koordynowaną przez duszpasterstwo akcję zbierania skarpet dla ubogich osób, zebrano aż 1553 pary, to największy wynik w archidiecezji. To dowód na to, że rzeczywiście razem możemy więcej – mówił – Bardzo wam za to dziękuję i jednocześnie zachęcam do ciągłej troski o naszą archidiecezjalną wspólnotę młodzieży, byśmy się wzajemnie motywowali do działania, a także pamiętali o sobie w modlitwie – podsumowywał.

Wspólne spotkanie zakończyła Msza święta w kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, po której liderzy dekanalni otrzymali z rąk archidiecezjalnego duszpasterza młodzieży dekrety nominacyjne. Organizatorem spotkania było Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej.

Zofia Świerczyńska

Info za —> Archidiecezja Krakowska: Razem możemy więcej

Na zakończenie spotkania kilka ważnych informacji o organizacji XXXIII Światowego Dnia Młodzieży w wymiarze diecezjalnym…

Opublikowany przez Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej na 10 marca 2018