Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Koncert “Jazz i Sacrum” Adama Struga i...

Koncert “Jazz i Sacrum” Adama Struga i zespołu śpiewaczego Monodia Polska – 8 listopada 2019 w kościele św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Łodzi

W ramach trzeciej edycji łódzkiego Freedom Jazz Festival, w piątek 8 listopada 2019 r. w kościele pw. Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej w Łodzi odbędzie się koncert Adama Struga i zespołu śpiewaczego Monodia Polska w cyklu “Jazz i Sacrum”.

Koncert "Jazz i Sacrum" Adama Struga i zespołu śpiewaczego Monodia Polska - 8 listopada 2019 w kościele św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Łodzi

fot. fjf.com.pl

Wydarzenie —> na Facebooku

Główną ideą Jazz Sacrum jest propagowanie jazzu oraz polskich inspiracji muzycznych pochodzących zarówno z muzyki ludowej, jak też z muzyki sakralnej oraz uświetnienie Święta Niepodległości. Celem wydarzenia jest przywrócenie pamięci o rodzimych mistrzach klasyki, będących tak istotną wizytówką Polski na  świecie. Jest to również propozycja świętowania Dnia Niepodległości w inny sposób i zachęcania do udziału odbiorców, którzy zazwyczaj nie uczestniczą w uroczystościach odbywających się 11 listopada.

Zobacz więcej o —> Freedom Jazz Festival

Adam Strug to śpiewak i instrumentalista, autor piosenek oraz pomysłodawca zespołu śpiewaczego Monodia Polska, wykonującego polskie pieśni przekazywane w tradycji ustnej.

Monodia Polska to zespół śpiewaczy, który praktykuje dawne polskie pieśni religijne i świeckie w wariantach melodycznych zebranych przez Adama Struga w wioskach drobnoszlacheckich i kurpiowskich północno-wschodniego Mazowsza. Zespół posługuje się skalami wcześniejszymi niż dość powszechnie używana dziś skala dur-moll, zachowując przy tym dawny strój, emisję i maniery wykonawcze. Ustna tradycja kontynuowana przez Monodię to: barokowe piety, pieśni rycerstwa, śpiewane moralitety XVIII wieku, romantyczne pieśni dewocyjne, a także utwory nieskodyfikowane będące wyrazem pobożności ludowej. Zespół czerpie z używanego po dziś dzień na północnym Mazowszu Śpiewnika Kellera (1870), który liczy 1102 pieśni na cały rok liturgiczny, ale bez zapisu nutowego. Średniowieczne anonimy, sąsiadują tu z wierszami Kochanowskiego, Bolesławiusza, Wujka,Trembeckiego, Zabczyca, Naborowskiego, Krasickiego i Karpińskiego.  Świecką część repertuaru Monodii Polskiej stanowią pieśni Kurpiowszczyzny Zielonej oraz pieśni historyczne. Zespół występując dba o to, aby w miarę możliwości przełamywać formułę koncertową. Z tego powodu często rezygnuje ze sceny i nagłośnienia na rzecz niestandardowych przestrzeni z naturalną akustyką. Podstawowym zadaniem zespołu jest jednak śpiew podczas pogrzebów.

Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Info za —> Faustyna.lodz.pl: Zapraszamy na sacrum koncert 8 listopada br.