Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

14. rocznica otwarcia polskiego biura Pomocy Kości...

14. rocznica otwarcia polskiego biura Pomocy Kościołowi w Potrzebie – 30 stycznia 2020

14 lat temu, 30 stycznia 2006 r. miało miejsce w Warszawie uroczyste otwarcie polskiego oddziału stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Kirche in Not).

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie pomaga chrześcijanom w ponad 140 krajach. Zakres pomocy obejmuje m.in.: ewangelizację w mediach, kształcenie teologiczne, pomoc duszpasterską, stypendia i pomoc humanitarną. PKWP wspiera prześladowanych chrześcijan, zwłaszcza w rejonach objętych biedą i pogrążonych w konfliktach zbrojnych.

– Od 14 lat Sekcja Polska Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie pomaga prześladowanym za wiarę. Na projekty pomocowe w rożnych częściach świata przeznaczyliśmy już ok. 83 mln. zł. Dzisiejszej rocznicy nie traktujemy jako okazji do świętowania, ale jako motywację do dalszej pracy – podkreśla ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor Sekcji Polskiej PKWP.

Zobacz więcej —> KAI/Radio Maryja: Ks. prof. W. Cisło: Od 14 lat pomagamy prześladowanym za wiarę

Wideo —> Pomoc Kościołowi w Potrzebie/YouTube: Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) – nasza historia

Pierwsze biuro założone przez o. Werenfrieda van Straatena w 1947 roku, mieściło się w opactwie Norbertanów w Tongerlo w Belgii. Dziś Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie obecne jest już w 23 krajach. Pięknym świadectwem działalności PKWP jest fakt, że wiele krajów, np. Polska, Niemcy, Chile czy Brazylia, które otrzymywały hojne wsparcie od Pomoc Kościołowi w Potrzebie, dziś same pomagają Kościołowi w ubogich rejonach świata.

Zobacz więcej —> pkwp.org: Biura PKWP

W serwisie internetowym polskiej sekcji PKWP mogliśmy w tym dniu przeczytać m.in:

“W tym dla nas ważnym dniu, chcemy podkreślić tych, bez których Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie nie zaistniałoby w Polsce.

Ks. inf. dr Rudolf Brom – pierwszy prezydent Sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie, który od samego początku starał się na wszystkich szczeblach pomóc tym, którzy są prześladowani.

O otwarcie pierwszego biura w Warszawie zabiegał ks. inf. dr Kazimierz Piwowarski – dziś emerytowany Dyrektor Wydziału Europa Wschodnia „Kirche in Not”. Duchowny w 2019 r. został odznaczony złotym medalem w dowód uznania za wspieranie, współpracę i działanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

(…) Dziękujemy za wszelkie formy wsparcia i za to, że jesteście z nami.”

Za —> pkwp.org: 14. rocznica otwarcia biura PKWP

Głównym hasłem Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie jest: pojednanie i solidarność na świecie. Po II wojnie światowej założyciel Kirche in Not, o. Werenfried van Straaten wykazał się determinacją w realizowaniu z pozoru niemożliwego dzieła wybaczania i solidarności. Jego wiara w ludzi wyraziła się w spektakularnej akcji humanitarnej niesienia pomocy egzystencjalnej dla Niemców jaką przeprowadził w 1947 roku z sukcesem w Belgii i Holandii.

Dzięki jego działalności okupowane przez hitlerowskie Niemcy narody udzieliły hojnego wsparcia finansowego i żywnościowego swoim „wczorajszym” wrogom. To wówczas ojciec Werenfried otrzymał przydomek Ojca Słoniny.

W następnych latach ojciec Werenfried zaskakiwał świat coraz to bardziej intrygującymi pomysłami w szerzeniu Ewangelii i służeniu Prawdzie jaką jest Jezus Chrystus…

Zobacz więcej —> pkwp.org: Nasz wkład w pokój i pojednanie

W 1957 roku Ojciec Werenfried, założyciel PKWP (Kirche in Not) spotkał się w Rzymie z kard. Stefanem Wyszyńskim i zapytał go o główne potrzeby Kościoła w Polsce. Odpowiedź Prymasa Tysiąclecia była bardzo krótka: “klasztory kontemplacyjne i seminaria duchowne”. Od tej pory do dzisiaj pomoc ta jest udzielana bez przerwy.

W 2006 r. Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie otworzyło sekcję narodową w Polsce, pierwszą kampanią, jaką biuro w Polsce zorganizowało, była “Cicha i wierna obecność”. Kampania ta trwa cały rok, ale wybrzmiewa zawsze 2 lutego w Dniu Życia Konsekrowanego.