BŁ. KSIĄDZ MICHAŁ SOPOĆKO

sopocko3

„Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi” – mówił Pan Jezus do s. Faustyny, wskazując jej w widzeniu ks. Michała Sopoćkę jako spowiednika i kierownika duchowego (Dzienniczek, 53).
*

Ksiądz Sopoćko i s. Faustyna spotkali się po raz pierwszy w Wilnie w czerwcu 1933 roku. Od początku tegoż roku ks. Michał został spowiednikiem i kierownikiem duchowym w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała zakonnica.
*

Duchowny, początkowo traktował objawienia s. Faustyny z niedowierzaniem. Niemniej, ułatwił s. Faustynie kontakt z Eugeniuszem Kazimierowskim – malarzem, który namalował obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem „Jezu, ufam Tobie”. Poprosił ją też o spisywanie swoich doświadczeń mistycznych, dzięki czemu możemy dziś cieszyć się lekturą „Dzienniczka”. Kiedy nastąpił przełom? Po wyjeździe s. Faustyny z Wilna w kwietniu 1936 roku ks. Sopoćko zaczął szukać w pismach teologicznych Ojców Kościoła potwierdzenia jej słów, że Miłosierdzie Boga jest największym Jego przymiotem. Odnalazł je m.in. w dziełach św. Augustyna i św. Tomasza. Od tego momentu zaczął pisać artykuły na temat Bożego Miłosierdzia, przygotowywał drukiem obrazki i modlitwy, w tym Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W listach do s. Faustyny informował ją o wszystkich podejmowanych działaniach. Myślał też o tym, jak wykonać polecenie Chrystusa, co do powstania nowego zgromadzenia i zabiegał o ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego.
*

„Przez niego rozsiewam pociechy dla dusz cierpiących, udręczonych. Przez niego upodobało mi się rozgłosić cześć dla miłosierdzia Mojego, a przez to dzieło Miłosierdzia więcej dusz do Mnie zbliży, aniżeli on dzień i noc rozgrzeszał aż do końca życia swego, bo tak pracowałby tylko do końca życia, a przez dzieło to pracował będzie do końca świata” – takie słowa o ks. Michale Sopoćce skierował do św. Faustyny Kowalskiej Chrystus 30 sierpnia 1937 roku, co zakonnica zapisała w „Dzienniczku”.
*

W czasie II wojny światowej ks. Sopoćko zapoczątkował nowe zgromadzenie zakonne, które miałoby – zgodnie z objawieniami s. Faustyny – służyć idei Miłosierdzia Bożego.
*

Zaangażowanie ks. Michała Sopoćki w sprawę szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia napotykało często jednak na opór. Najtrudniejsze chwile przyszły wraz z notyfikacją Kongregacji Świętego Oficjum z 6 marca 1959 roku, która zawierała polecenie zaprzestania propagowania kultu Miłosierdzia Bożego w formach postulowanych przez s. Faustynę. Ks. Sopoćko podporządkował się decyzji Watykanu. Choć nadal pracował naukowo nad uzasadnianiem potrzeby kultu Bożego Miłosierdzia, nie wspominał już o objawieniach siostry Faustyny.
*

Ks. Michał Sopoćko zmarł 15 lutego 1975 r., w dzień imienin s. Faustyny! Nie doczekał odwołania zakazu Stolicy Apostolskiej. Notyfikacja zakazująca głoszenia kultu Bożego Miłosierdzia według objawień s. Faustyny została zniesiona trzy lata później, 15 kwietnia 1978 r.
*

Beatyfikacja ks. Michała Sopoćki miała miejsce 28 września 2008 r. w Białymstoku.  Jego doczesne szczątki spoczywają w tamtejszym sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Kalendarium

1 listopada 1888 - urodziny ks. Michała Sopoćki. Urodzony w Juszczewszczyźnie (Nowosady) jako trzecie, najmłodsze dziecko Wincentego i Emilii z domu Pawłowicz
20 listopada 1888 - chrzest w parafii Zabrzeź
16 sierpnia 1910 - wstąpienie do Seminarium Duchownego w Wilnie
15 czerwca 1914 - święcenia kapłańskie ks. Michała Sopoćki z rąk bp. F. Karewicza
22 lutego 1919 - ks. Michał Sopoćko mianowany kapelanem wojskowym w Warszawie przez biskupa Polowego Wojska Polskiego S. Galla
1 marca 1926 - ks. Michał Sopoćko uzyskał na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego tytuł doktora teologii
8 sierpnia 1927 - mianowany ojcem duchownym w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Wilnie
od stycznia 1933  - spowiednik w wileńskim domu sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia
styczeń 1934  - zainicjowanie malowania obrazu z postacią Jezusa według wizji św. Faustyny
14 maja 1934 - kolokwium habilitacyjne ks. Michała Sopoćki na Uniwersytecie Warszawskim
8 czerwca 1934 - ks. Sopoćko otrzymał nominację na rektora kościoła św. Michała w Wilnie
1936 - publikacja w Wilnie opracowania "Miłosierdzie Boże. Studium teologiczno-praktyczne" autorstwa ks. Sopoćki i rozesłanie jego egzemplarzy do biskupów polskich
25 września 1938 - ostatnie spotkanie ks. Sopoćki z s. Faustyną, w którym przepowiedziała swoją śmierć za 10 dni
14 sierpnia 1944 - ks. Sopoćko wraca do Wilna z 2-letniego ukrycia k. Czarnego Boru
16 listopada 1944  - przyjęcie przez ks. Sopoćkę ślubów prywatnych 6 członkiń tworzącego się zgromadzenia zakonnego
sierpień 1947 - ks. Sopoćko po opuszczeniu Wilna przybywa do Białegostoku, wizyta u prymasa A. Hlonda i poruszenie sprawy starań w Watykanie o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego
październik 1955 - ks. Sopoćko podejmuje stałą posługę w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny przy ul. Poleskiej w Białymstoku
18 września 1962 - ks. Sopoćki kończy nauczanie w seminarium duchownym i przechodzi na emeryturę
26 stycznia 1973 - petycja ks. Sopoćki do prymasa kard. S. Wyszyńskiego o ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego w II Niedzielę Wielkanocy w ramach obowiązujących przepisów liturgicznych
3 września 1973 - umieszczenie z inicjatywy ks. Sopoćki obrazu Jezusa Miłosiernego w prokatedrze bialostockiej
15 lutego 1975 - śmierć ks. Sopoćki w mieszkaniu w domu zakonnym Sióstr Misjonarek św. Rodziny przy ul. Poleskiej 42 w Białymstoku
28 września 2008 - uroczystość beatyfikacji ks. Michała Sopoćki w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

Życie i dzieło

 • polska
  0

  Akt poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu – bł. ks. Michał Sopoćko

  Boże Miłosierny – Stwórco Wszechświata – Boże Ojców naszych – Ojcze Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy......

 • Chrystus Król
  0

  Litania do Jezusa Króla Miłosierdzia

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco,  jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, Królu......

 • Bł. Michał Sopoćko
  0

  Prezentacja nowego wydania „Miłosierdzia Boga w dziełach Jego” bł. ks. Michała Sopoćki w Białymstoku – 7 listopada 2017

  We wtorek 7 listopada 2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A odbędzie się prezentacja nowego wydania dzieła życia bł. ks. Michała Sopoćki pt. „Miłosierdzie Boga w dziełach Jego”. Podczas spotkania publikację przedstawi bp Henryk Ciereszko, przewidziana jest również część muzyczna. Wstęp na spotkanie......

 • Sopoćko koronka
  0

  Modlitwa za kapłanów – bł. ks. Michał Sopoćko

  Boże miłosierny, daj Kościołowi swemu wielu gorliwych i świętych kapłanów! Wybierz i powołaj ich sam spośród ludu swego, aby żaden niepowołany między nimi się nie znalazł, a żaden powołany nie został pominięty. Kształtuj ich sam łaską Ducha Świętego, jak niegdyś przysposobiłeś przez Niego Apostołów! Niech......

 • Koronka na ulicach miast świata 2017 w parafii jezuitów w Łodzi
  0

  „Koronka na ulicach miast świata” 2017 u Jezuitów w Łodzi – 28 września 2017

  Już po raz dziesiąty 28 września 2017 r., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawili się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Tak......

 • Koronka na ulicach miast świata 2017 w Łodzi
  0

  „Koronka na ulicach miast świata” 2017 – Tak było w Łodzi – 28 września 2017

  Już po raz dziesiąty 28 września 2017 r., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawili się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Tak......

 • misje-swiat
  0

  „Koronka na ulicach miast świata” – 28 września 2017 – Mapa miejsc modlitwy

  Już po raz dziesiąty 28 września 2017 r., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wszystko......

 • Papież Franciszek
  0

  „Koronka na ulicach miast świata” 28.09.2017 z błogosławieństwem papieża Franciszka!

  Już po raz dziesiąty 28 września 2017 r., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Z......

 • Koronka na ulicach miast świata 2017
  0

  „Koronka na ulicach miast świata” już po raz 10-ty – 28 września 2017

  Już po raz dziesiąty 28 września 2017 r., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zobacz......

 • Dni księdza Sopoćki w Białymstoku
  0

  Uroczystości ku czci bł. ks. Michała Sopoćko w Białymstoku – Dziękczynienie za beatyfikację i święto Patrona Miasta

  Uroczystą Mszą św. w Sanktuarium Miłosierdzia pod przewodnictwem bp Henryka Ciereszki rozpoczęły się w Białymstoku we wtorek 26 września 2017 r. uroczystości ku czci Patrona Miasta – bł. ks. Michała Sopoćki. Po Eucharystii procesja z relikwiami ks. Sopoćki przeszła do białostockiej archikatedry, gdzie w środę i czwartek września wierni mogą oddawać im cześć.......

 • fot. Adrian Grycuk / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 pl
  0

  Pałac Prezydencki dołączył do akcji „Koronka na ulicach miast świata” – 28 września 2017

  Już po raz dziesiąty 28 września 2017 r., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic zatłoczonych miast, a także w innych miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Do......

 • Ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik KEP
  0

  „Koronka na ulicach miast świata” 2017 – Zaprasza ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu Polski

  Od dziewięciu lat 28 września o godzinie 15.00 na skrzyżowaniach i placach miast i miasteczek spotykają się ludzie, by wspólnie odmówić Koronkę do Bożego  Miłosierdzia. – Pan Jezus prosił o odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia, dlatego odpowiadamy na jego apel​ – mówi rzecznik Episkopatu ks.......

 • Jezus-Miłosierny2
  0

  Miłosierdzie Boże ponad miłość?

  Poznanie Miłosierdzia Bożego jawi się siostrze Faustynie jako kulminacyjny punkt zgłębiania Bo­żej tajemnicy. Już w roku 1934 w Wilnie słyszy słowa: „Powiedz, że Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem”. A dwa lata później, dnia 2 lutego 1936 r. zapisuje:......

 • DuchSwiety
  0

  Duch Święty to Miłość i Dar

  Dlaczego trzecia Osoba Boga nazywa się Duchem Świętym? Nazywa się Duchem ze względu na pochodzenie drogą miłości i tchnienia. Miłość Ojca i Syna łączy się w jedno tchnienie, w którym mieści się cała rzeczywistość i pełność ich wzajemnej miłości. Wprawdzie zarówno Ojciec jak i Syn......

 • Wniebowstapienie
  0

  Wniebowstąpienie

  Chrystus Pan wstąpił do nieba nie jako Bóg, lecz jako człowiek, natura bowiem Boska nigdy nieba nie opuściła. Jeśli się mówi o zstąpieniu Boga z nieba, to nie w tym znaczeniu, że opuścił on niebieski przybytek, lecz że przyjął naturę ziemską do jedności osoby. Natura......

 • Św. Jan Paweł II i św. Faustyna Kowalska
  0

  18 kwietnia – 24. rocznica beatyfikacji Siostry Faustyny przez św. Jana Pawła II

  18 kwietnia 2017 r. przypada 24. rocznica beatyfikacji Siostry Faustyny. 18 kwietnia 1993 roku, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – nie było to jeszcze w Kościele święto Bożego Miłosierdzia – papież Jan Paweł II na placu św. Piotra ogłosił s. Faustynę błogosławioną, 55 lat po jej śmierci w roku 1938. W ten......

 • Święta Siostra Faustyna Kowalska i Jezus Miłosierny. Kraków-Łagiewniki
  0

  Kwietniowe nabożeństwa z Litanią do Miłosierdzia Bożego

  Od 1 kwietnia we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, trwają wieczorne nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego, w czasie których śpiewania jest Litania do Miłosierdzia Bożego. Wezwania......

 • fot. Archidiecezja Białostocka / Teresa Margańska
  0

  Białystok dziękował w 28. rocznicę ocalenia miasta! Pomógł bł. ks. Michał Sopoćko?

  „Miłosierdzie Boże nie jest działaniem jednorazowym, ani nie zamyka się w momentach, kiedy człowiek o nie prosi. Miłosierdzie Boże to Jego obecność, to sam Bóg, który czuwa nad człowiekiem” – mówił 9 marca abp Edward Ozorowski w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku podczas Mszy św. dziękczynnej w 28. rocznicę ocalenia miasta po katastrofie......

 • Święta Faustyna Kowalska i bł. ksiądz Michał Sopoćko
  0

  Św. Faustyna i bł. ksiądz Michał Sopoćko – święci w duecie

  Siostra Faustyna Kowalska i ksiądz Michał Sopoćko uzupełniali się w jednym dziele… „Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi” – mówił Pan Jezus do s. Faustyny, wskazując jej w widzeniu ks. Michała Sopoćkę jako spowiednika i......

 • Święta Siostra Faustyna Kowalska i Jezus Miłosierny. Kraków-Łagiewniki
  0

  Imieniny św. Siostry Faustyny – 15 lutego

  15 lutego – to dzień imienin św. Siostry Faustyny. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach poranna Msza św. o 6:30 odprawiona została w intencjach Solenizantki – jak to jest w zwyczaju Zgromadzenia. Tą intencją jest dziękczynienie za łaski, jakie w życiu ziemskim otrzymała św. Siostra......

 • chrzest-panski-2
  0

  Zbawiciel z Miłosierdzia swego ustanawia Chrzest

  Na wyraźny rozkaz Boga św. Jan Chrzciciel stał nad brzegami Jordanu i nawoływał ludzi do pokuty słowem i własnym przykładem. Dla rozbudzenia ducha pokuty posługiwał się ceremonią niezwykłą — chrztem z wody. Chrzest ten nie był sakramentem, który ustanowił dopiero Zbawiciel, nie był też jednym......

Zapisz

Zapisz