Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: tradycja cyrylo-metodiańska