Kategoria: pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza