Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: jak najobfitsze czerpanie z wielkopostnych praktyk