Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: emerytowany biskup pomocniczy diecezji Gyulafehérvár