Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Życzenia Przewodniczącego Konferencji Episkopatu P...

Życzenia Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z okazji Nowego Roku 2020

Niech otwierający się przed nami kolejny rok będzie szczęśliwym czasem dla wszystkich bez wyjątku. Niech przyniesie rozwiązywanie spraw trudnych. Całej naszej Ojczyźnie – błogosławionego Roku Pańskiego 2020. Wszystkim zdrowia i zbawienia – życzy abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski z okazji Nowego Roku.

„Moi Drodzy, dokądkolwiek będziecie zmierzali w tym Nowym Roku, niech wszędzie prowadzi Was Miłość, czyli Chrystus” – dodaje.

Przewodniczący Episkopatu Polski, z okazji rozpoczynającego się nowego roku, podjął refleksję nad mijającym czasem. Zestawiając czas chronologiczny z czasem „biblijnym”, podkreślił, że dzięki wkroczeniu Boga, czas chronologiczny zyskuje głębię i treść, „bo to co się w nim dzieje, staje się jednocześnie historią Bożego działania w świecie”.

Podsumowując mijający rok, abp Gądecki wyróżnił w nim takie wydarzenia jak: 40-lecie pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski (2-10 czerwca), ogłoszenie beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego (21 października), Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Amazonii (6 do 27 października) , kanonizację kard. Newmana (13 października), Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny (październik) a także ustanowienie przez Parlament święta Chrztu Polski (14 kwietnia) i Europejskie Spotkanie Młodzieży Taizè we Wrocławiu (28 grudnia2019-1 stycznia 2020). Wśród nadchodzących wydarzeń ważnych dla Kościoła w 2020 roku wymienił: 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II i narodową pielgrzymkę do Rzymu z tej okazji (17 maja),  beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (7 czerwca), Narodową Pielgrzymkę Duchowieństwa do Dachau (29 kwietnia) i Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie (wrzesień 2020).

„Dziękując Bogu za każde otrzymane w minionym roku dobro, mam zaszczyt i przyjemność – w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce – serdecznie pozdrowić każdego Polaka i Polkę w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami oraz złożyć moje najlepsze życzenia pomyślnego Nowego Roku” – życzy Przewodniczący Episkopatu.

BP KEP

Publikujemy pełną treść życzeń:


Życzenia noworoczne 2020

„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem… czas rzucania kamieni i czas ich zbierania” – mówi autor Księgi Koheleta (3,1.5).

Pierwsze dni każdego roku to dobra okazja do chwili zadumy nad mijającym czasem. Zazwyczaj świat jawi się nam jako przestrzeń, przez którą przepływa potężny strumień czasu. Jest to tzw. „czas zegarowy” (chronos), obojętny na ludzkie doznania.

Inaczej niż ten czas – zwany chronologicznym – płynie czas „biblijny”. „Biblijny” czas posiada swój kierunek i – co ważniejsze – także swoją celowość. Dzięki wkroczeniu weń Boga monotonna linia czasu chronologicznego zyskuje swoją głębię i treść, bo to co się w nim dzieje, staje się jednocześnie historią Bożego działania w świecie: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem” (Ga 4,4). Tej tajemnicy czasu zbawczego (kairos) dotykamy w szczególny sposób u końca starego i na początku nowego roku, gdy nasza myśl biegnie w dwóch przeciwstawnych kierunkach:

1. Najpierw ku przeszłości, tej przeszłości, która w 2019 roku była bogata w ważkie wydarzenia dla Kościoła katolickiego takie jak: 40-lecie pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski (2-10 czerwca), specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Amazonii pod hasłem „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej” (6 do 27 października), kanonizacja kard. Newmana (13 października), ogłoszenie beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego (21 października), Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji w świecie” (październik),  ustanowienie przez Parlament święta Chrztu Polski (14.kwietnia), Europejskie Spotkanie Młodzieży Taizè we Wrocławiu (28 grudnia 2019 – 1 stycznia 2020).

2. Gdy idzie zaś o przyszłość, to rok 2020 przyniesie – między innymi – następujące wydarzenia:  100-lecie urodzin św. Jana Pawła II i narodowa pielgrzymka do Rzymu z tej okazji (17 maja), beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (7 czerwca),  Narodowa Pielgrzymka Duchowieństwa do Dachau (29 kwietnia), Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie (wrzesień 2020).

Dziękując Bogu za każde otrzymane w minionym roku dobro, mam zaszczyt i przyjemność – w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce – serdecznie pozdrowić każdego Polaka i Polkę w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami oraz złożyć moje najlepsze życzenia pomyślnego Nowego Roku. Niech otwierający się przed nami kolejny rok będzie szczęśliwym czasem dla wszystkich bez wyjątku. Niech przyniesie rozwiązywanie spraw trudnych. Całej naszej Ojczyźnie – błogosławionego Roku Pańskiego 2020. Wszystkim zdrowia i zbawienia. Moi Drodzy, dokądkolwiek będziecie zmierzali w tym Nowym Roku, niech wszędzie prowadzi Was Miłość, czyli Chrystus.

Szczęśliwego Nowego Roku!

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatów Europy

1 stycznia 2020 r.


Info za —> BP KEP: Przewodniczący Episkopatu na Nowy Rok: Wszystkim zdrowia i zbawienia