Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Uroczystości pogrzebowe śp. bp. Wacława Świerzawsk...

Uroczystości pogrzebowe śp. bp. Wacława Świerzawskiego – 15-16 października 2017

Uroczystości pogrzebowe zmarłego 7 października 2017 r. biskupa seniora diecezji sandomierskiej Wacława Świerzawskiego, które rozpoczęły się Nieszporami Żałobnymi i Mszą św. żałobną w niedzielę 15 października w Zawichoście, trwały w poniedziałek 16 października w Sandomierzu. O godz. 8.00 rozpoczęła się Jutrznia przy ciele Zmarłego w kościele seminaryjnym św. Michała. Po modlitwie, o godz. 11.00 zebrani procesyjnie przeszli do Katedry, gdzie o godz. 12.00 była celebrowana Msza św. pogrzebowa. Następnie Ciało Zmarłego zostało złożone w krypcie katedry sandomierskiej.

O godzinie 11.00 rozpoczęła się liturgia pogrzebowa, po czym wyruszył kondukt żałobny poprzez ulice Starego Miasta ku sandomierskiej katedrze. Co kilkadziesiąt metrów zmieniały się szóstki kapłanów, którzy nieśli na swoich ramionach trumnę z ciałem zmarłego bp. Wacława.

Mszy św. pogrzebowej w bazylice katedralnej przewodniczył abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski. We wspólnej modlitwie uczestniczył abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce, dwudziestu trzech biskupów oraz tłumy wiernych przybyłych z całej diecezji wraz z duszpasterzami.

Pośród przybyłych gości obecna była delegacja rządowa na czele z Sekretarzem Stanu Pawłem Szrotem, zastępcą Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pani Premier Beaty Szydło, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, Pani Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski, przedstawiciele świata akademickiego, służb mundurowych, administracji samorządowej oraz różnych instytucji.

Słowo wstępne wygłosił biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz (…) W homilii arcybiskup nominat Grzegorz Ryś, odwołując się do postaci proroka Jonasza wskazał, że jak osoba proroka była znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak osoba i życie bpa Wacława były dla tych, których spotykał znakiem życia według orędzia paschalnego, w które wpisane jest przechodzenie ze śmierci do życia. Podkreślał, że bp Wacław szukając zakorzenienia w Chrystusie musiał dla wielu rzeczy obumrzeć, ale w ten sposób wydał dobry owoc swojego życia i posługiwania.

Słowa duchowej łączności z uczestnikami uroczystości pogrzebowej i wyrazy uznania dla szlachetnej pasterskiej postawy bp. Wacława przekazał w specjalnym przesłaniu papież Franciszek, które przekazał abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce (…)

Przesłanie pani premier Beaty Szydło odczytał sekretarz stanu Paweł Szrot. W imieniu przedstawicieli władz słowa pożegnania przedstawiła Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski.

W bardzo osobiste słowa pożegnania wyraziła siostra Marzena Władowska, przełożona generalna sióstr jadwiżanek założonych przez bp. Wacława.

W imieniu kapłanów diecezjalnych słowa pożegnania wygłosił ks. Jerzy Dąbek, wikariusz generalny (…) W imieniu wiernych świeckich  przemawiał Andrzej Darowski, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Po zakończeniu Mszy św. pogrzebowej trumnę z ciałem bp. Wacława Świerzawskiego złożono w kryptach katedralnych, miejscu pochówku biskupów sandomierskich.

Czytaj pełną relację / zobacz fotorelację —> Diecezja Sandomierska, ks. Tomasz Lis: Towarzyszymy Ci w drodze

Wideo —> Telewizja Serbinów: Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. Bpa Wacława Świerzawskiego


W niedzielę 15 października o godzinie 16.30 rozpoczęły się nieszpory żałobne, które poprowadził kardynał Kazimierz Nycz.

W zawichojskiej świątyni zgromadziły się tłumy wiernych przybyłych z poszczególnych parafii z terenu diecezji, mieszkańcy Zawichostu oraz liczni goście. Wśród przybyłych obecna była delegacja Papieskiej Akademii Teologicznej z Krakowa z ks. prof. dr hab. Wojciechem Zyzakiem, rektorem uczelni, z którą przez długie lata związany był bp Wacław Świerzawski. Obecni byli przedstawiciele parlamentarzystów, władz wojewódzkich i samorządowych. Wśród obecnych nie zabrakło przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Mszy świętej żałobnej o godz 17.00 pod przewodnictwem abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego z udziałem kard. Kazimierza Nycza uczestniczyło blisko dwudziestu biskupów oraz około 150 kapłanów.

We wprowadzeniu do liturgii Mszy św., bp Krzysztof Nitkiewicz, przywołał słowa św. Augustyna wypowiedziane w obliczu śmierci swojej matki: „Panie nie pytam dlaczego ją zabrałeś lecz dziękuję, za to, że mi ją dałeś”. Podczas homilii bp senior Edward Frankowski przywołał liczne fakty z życia bp Wacława Świerzawskiego. Podkreślał jego wybitne umiłowanie Eucharystii i głęboką duchowość, które pozwoliły mu wiernie wypełniać zadania, które stawiał przed nim Kościół.

Czytaj całość —> diecezjasandomierska.pl: Zawichojskie pożegnanie

Zobacz pełną relację wideo —> Mszy Świętej żałobnej za śp. Ks. Bpa Wacława Świerzawskiego, 15 października 2017 r.

Po Mszy św. trumna z ciałem Zmarłego została przewieziona do kościoła seminaryjnego św. Michała w Sandomierzu i wystawiona na widok publiczny.


Biskup prof. Wacław Świerzawski urodził się w Złoczowie (archidiecezja lwowska) 14 maja 1927 roku. Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie. 11 grudnia 1949 r. święceń kapłańskich udzielił mu metropolita lwowski abp Eugeniusz Baziak. Sakrę biskupią otrzymał 28 kwietnia 1992 r. w katedrze sandomierskiej z rąk nuncjusza apostolskiego abp. Józefa Kowalczyka.

Zmarły biskup senior sandomierski Wacław Świerzawski to wybitny profesor i naukowiec. W 1975 r.  został członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Uchwał Soboru Watykańskiego II. Był także przewodniczącym Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. Wydawał i redagował Anamnesis – biuletynu komisji, który uczynił ogólnodostępnym pismem z tekstami z dziedziny duszpasterstwa liturgicznego. Bp Świerzawski jest autorem 64 książek i około 1,3 tys. artykułów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny teologii liturgii i duchowości.

Info za —> Diecezja Sandomierska/BPKEP: 15-16 X – uroczystości pogrzebowe śp. bp. Wacława Świerzawskiego

Zobacz też —> Zdjęcia bp. Wacława Świerzawskiego do wykorzystania za podaniem źródła