Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
PODZIEL SIĘ

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan: 18-25 stycz...

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan: 18-25 stycznia 2021

Pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15,5-9), obchodzony jest w dniach 18-25 stycznia 2021 r. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Kto w tym czasie uczyni cokolwiek dla jedności Kościoła (modlitwa, post, jałmużna, studium itp.) i weźmie udział w zakończeniu tego Tygodnia Modlitw, może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Więcej o odpustach —> na brewiarz.pl

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedzony jest Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce (17 stycznia), a kończy się w przeddzień Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce (26 stycznia).


Bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu uważa, że w w Kościele katolickim w Polsce wciąż panuje zbyt małe zainteresowanie Tygodniem Modlitw o Jedność Chrześcijan. “Słyszę czasami, jak niektórzy mówią: przecież u nas są sami katolicy i czują się zwolnieni z choćby najmniejszego akcentu ekumenicznego – zaznaczył w komentarzu dla Katolickiej Agencji Informacyjnej. – Tymczasem Ojciec św. Franciszek nie pozostawia wątpliwości, powtarzając stale, że trzeba podążać w kierunku jedności chrześcijan, jeszcze bardziej zdecydowanym krokiem, zaczynając właśnie od modlitwy. Stąd mój apel do duszpasterzy, aby zachęcali do niej w kazaniach i na katechezie, dając sami przykład zaangażowania ekumenicznego” – podkreśla bp Nitkiewicz.

Zobacz —> ekai.pl: W poniedziałek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

– Ze względów sanitarnych zdecydowano się na zorganizowanie nabożeństw w większych kościołach, tak aby mogła w nich uczestniczyć większa liczba osób – powiedział ks. Sławomir Pawłowski SAC, sekretarz Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.

Centralne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi (ul. Piotrkowska 265), w sobotę 23 stycznia 2021 r. o godz. 18.00, pod przewodnictwem abp. Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego. Kazanie wygłosi bp Jerzy Samiec, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

W Warszawie odbędą się trzy nabożeństwa:

– w czwartek 21 stycznia o godz. 18:00, w prawosławnej katedrze metropolitalnej p.w. św. Marii Magdaleny, zostaną odprawione nieszpory;

– w piątek 22 stycznia o godz. 18:00, w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy, odbędzie się nabożeństwo Słowa;

– w niedzielę 24 stycznia o godz. 16:00, w katedrze warszawsko-praskiej p.w. św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, zostaną odprawione nieszpory.

Info na podstawie —> BP KEP: 18-25 stycznia: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan / ekai.pl / brewiarz.pl


W Krakowie nabożeństwo centralne pod przewodnictwem bpa Damiana Muskusa odbędzie się w niedzielę 24 stycznia o godzinie 15.30 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach z ograniczoną liczbą wiernych, zaś transmitowane będzie za pośrednictwem Internetu (…) Ze względu na obecną sytuację epidemiczną większość wydarzeń odbędzie się online.  Za uczestnictwo w krakowskim nabożeństwie centralnym można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Zobacz też —> Krakowski Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – 18-25.01.2021


W słowie po modlitwie Anioł Pański w niedzielę 17 stycznia 2021 r. papież Franciszek zwrócił uwagę na rozpoczynający się w poniedziałek 18 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan:

„W tym roku temat odwołuje się do napomnienia Jezusa: «Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc» (por. J 15,5–9). W poniedziałek 25 stycznia zakończymy go celebracją nieszporów w Bazylice św. Pawła za Murami, wraz z przedstawicielami innych wspólnot chrześcijańskich obecnych w Rzymie – podkreślił Papież. – W tych dniach módlmy się zgodnie, aby wypełniło się pragnienie Jezusa: «aby wszyscy stanowili jedno» (J 17, 21). Jedność jest zawsze potężniejsza od konfliktu.“

Info na podstawie —> vaticannews.va: Papież modli się za mieszkańców wyspy Sulawesi


Modlitwa, dialog i współpraca, czyli ekumenizm duchowy, doktrynalny i praktyczny to wg ks. dr hab. Sławomira Pawłowskiego SAC trzy sposoby, poprzez które chrześcijanie mogą zbudować prawdziwą jedność. O napięciach między Kościołami i wyzwaniami, przed którymi stoją podzieleni chrześcijanie szukający porozumienia w XXI wieku, pisze w komentarzu o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC, kierownik Sekcji Ekumenizmu KUL i sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, członek Zespołu Ekspertów KUL.

Przeczytaj na ekai.pl —> Sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu: Jedność nie oznacza jednolitości


Dołącz do Get Mercy – dziel się dobrem, wspieraj innych modlitwą i postem: