Kategoria: zastępca Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski.