Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: za pomoc materialną i finansową misjom