Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: udział w głosowaniu przejawem odpowiedzialności i dojrzałości