Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: stolica tytularna Forconio