Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: stanąć przed Synem Człowieczym