Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami kościołów i związków wyznaniowych