Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: przeprosiny za zgorszenie spowodowane przez abp. Paetza