Kategoria: przekonanie o znaczeniu aktów pobożności