Kategoria: poznawać Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia