Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: orędzie papieskie na 54. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu