Kategoria: odpowiadać na uprzedzającą miłosierną miłość Boga