Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: oddalenie rozszerzania się konfliktu zbrojnego