Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego