Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: miejscem spotkania będzie Galilea