Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: Gratia Plena – teledysk