Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: Ewangelia o uzdrowieniu Bartymeusza