Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: duchowe wzrastanie w ufności Bogu i bogactwie miłosierdzia