Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: dekret Penitencjarii Apostolskiej o przywileju dla Polski