Codzienna Aplikacja Miłosierdzia
Kategoria: decyzja o szczepieniu winna uwzględniać wymogi dobra wspólnego