Kategoria: człowiek odkupiony krwią Chrystusa jest bezcenny